Smålands Trädgård

Bilder

Vill du använda bilder för att berätta eller skriva något om Smålands Trädgård? 

Då kan du ladda ner några av bilderna i detta arkiv. Bilderna är fria att nyttja om din kommunikation är kopplad till Smålands Trädgård. Att bilderna är från Smålands Trädgård ska tydligt framgå och du får inte använda bilderna för att marknadsföra din egen tjänst, produkt eller verksamhet om den inte är kopplad till Smålands Trädgård. Bilderna får inte heller användas i negativa sammanhang, förvanskas eller distribueras vidare.

Äganderätten tillhör alltid fotografen, vars namn ska anges. Ange: Foto by Smålands Trädgård/fotografens namn om fotograf är angiven. Några av bilder tagna på Wallby Säteri Country Resort ska detta också framgå.

Kontakta oss gärna om du undrar något.

Fotograf: Alexander Hall

Fotograf: Emma Ivarsson - Wallby Säteri Country Resort

Fotograf: Dick Norberg

Fotograf:

Fotograf: Emma Ivarsson