Smålands Trädgård


Under 2023/2024 pågår ett Leader-projekt om innovativa arbetsmiljöer i Smålands trädgård.

Syftetet är att identifiera behov och skapa förutsättningar för en Cowork-plattform i vår
vackra bygd. I projekt ska även arbetsplatser utomhus skapas för att kunna erbjuda de
fördelar som dagsljuset och en naturnära arbetsplats kan ge. Projektet börjar med en
förstudie där vi djupdyker i de lokala förutsättningarna och tar del av tidigare erfarenheter för
att bygga en grund. Vi kommer också att ta hjälp av en referensgrupp av duktiga personer
med olika bakgrund och erfarenheter. Projektet fortsätter med en pilotstudie där en testmiljö
för cowork byggs upp, både inomhus och utomhus.

Målet med projektet är att hitta långsiktiga förutsättningar för en coworking-plats i
Smålands trädgård.
Vi vill gärna redan nu komma i kontakt med dig som har intresse av att nyttja en
samarbetsplats i Smålands trädgård!
Hör av dig!

Du kan följa arbetet via projektets instagram eller skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.
En cowork är en neutral arbetsplats där flera personer nyttjar samma lokaler och resurser,
men kan arbeta med helt olika saker och för olika arbetsgivare.
Det är en plats för egenföretagare, för distansarbetaren eller för forskaren som arbetar i fältet och
det är en plats där nya möten kan ske. Varje cowork har sin egen identitet och vi är nyfikna hur
den kan se ut i just Smålands trädgård.

E-post: cowork.smtr@gmail.com

Telefon 070-8687613 (tis-tors, kl.16-18)

Arbetsgruppen består av:
Rut Källman (projektledare),
Cecilia Malmqvist
Bodil Karlsson

Innovativa arbetsmiljöer i Smålands Trädgård är ett Leader-projekt.
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som utgår från lokala förutsättningar.

Projektet bedrivs i regi av Smålands trädgårds ek. för. och är finansierat av
Europeiska jordbruksfonden  för landsbygdsutveckling, svenska staten
och de kommuner som ingick i  Leader Linné Småland 2014-2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!